Modelby 1935

Modelby 1935

Modelby 1935
Herlevs udvikling er foregået over mange år, af og til i markante spring. Den største forandring i Herlev bymidte skete, da Frederikssundsvej blev “lagt udenom”, og ikke mere slog et “slag” omkring kirken og kroen.

En gruppe lokalhistorisk interesserede borgere påbegyndte i 1992 arbejdet med at bygge en model af det gamle Herlev, som det så ud før vejomlægningen, omkring 1935. Efter et omfattende arkivarbejde med gamle byplaner, fotos, tegninger og officielle optegnelser blev hvert enkelt hus og gård “bygget” i skala 1:400.

På en korttegning over byen placeredes de enkelte bygninger, veje og grunde, og hække, bede og træer blev tilføjet. Nu står den flotte bymodel i Herlev Bibliotek til glæde og oplysning for borgerne. Disse “luftfotos” af enkelte udsnit viser den præcision og omhu, som modelbyggerne lagde for dagen. Ikke alle områder er lige lette at genkende i dagens Herlev, men støttet af vejnavne og gårdnavne kan man danne sig en ide om datidens bybillede.

%d bloggers like this: